Patryk Szawliński

nauczyciel plastyki i techniki

Jestem absolwentem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Ponadto ukończyłem kilka studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Posiadam uprawnienia do nauczania 12 przedmiotów (z zakresu edukacji humanistycznej, społecznej, artystycznej i technicznej) oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach oligofrenopedagogiki. Sztuka inspirowała mnie od najmłodszych lat i każdego dnia odkrywam jej tajemnice. Chciałbym zaszczepić w moich uczniach miłość do malarstwa, rzeźby, rysunku i architektury. Dzięki technice usprawniam manualny rozwój dzieci. Ważne są dla mnie kultura pracy, odpowiednie przygotowanie stanowiska, zachowanie bezpieczeństwa w szkole i na drodze oraz wdrożenie odpowiedniego tempa pracy. Uważam, że należy stale rozwijać wrażliwość estetyczną, kreatywność oraz zdolności artystyczne i techniczne wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych.


kaminski bartekJestem socjologiem, reżyserem dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych. Traktuję teatr jako miejsce nabywania kompetencji społecznych, spotkania ze sztuką, kształtowania wrażliwości estetycznej.

Dla moich grup teatralnych sam piszę scenariusze, choć często sięgam także po teksty znanych i lubianych twórców. Moja praca daje mi bardzo dużo satysfakcji.


masica alina justynaUczę języka angielskiego w SSP OPTIMUM, dzięki czemu mam możliwość pracować zarówno z ośmiolatkami, jaki i nastolatkami.

Tak duże zróżnicowanie wieku moich uczniów jest dla mnie źródłem nieustającej inspiracji i radości.

Jestem również opiekunką KLUBU LUDZI TWÓRCZYCH w SSP OPTIMUM.


kucharska annaAbsolwentka Politechniki Wrocławskiej i Podyplomowych Studiów Pedagogicznych, nauczycielka matematyki w szkole OPTIMUM. Prywatnie pasjonatka tańca towarzyskiego, turystyki górskiej i rękodzieła. Chciałabym zarazić uczniów matematycznym bakcylem i pokazać, że wszystko co potrafią sobie wyobrazić może istnieć naprawdę.


jabczynska joannaJestem absolwentką Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończyłam również Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

W szkole OPTIMUM jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczę historii, ponieważ sądzę, że jest to najlepsza droga do zrozumienia czasów współczesnych.

Pracuję z młodzieżą, gdyż lubię jej spontaniczność, czasami bezkompromisowość. Chcę, by znajomość faktów z przeszłości oraz orientacja we współczesnych problemach społecznych, politycznych i gospodarczych pozwoliły moim podopiecznym na samodzielne formułowanie sądów, na posiadanie własnego zdania, które - mając odpowiednią wiedzę - będą umieli uzasadnić.


radziszewska malgorzata" Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci- stara się zobaczyć ich dusze"
Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Łatwo nawiązuję kontakty z innymi i lubię pracę z dziećmi.
Ustawicznie poszukuję nowych rozwiązań przekładających się na sukcesy uczniów. Podczas swoich doświadczeń zawodowych nauczyłam się odpowiedzialności, rzetelności ,a także cierpliwości.

Ukończyłam Studium Wychowania Przedszkolnego we Wrocławiu, studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu-Pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Placówką Oświatową. Należałam przez wiele lat do Klubu Nowatora przy Dzielnicowej Radzie Postępu Pedagogicznego Wrocław-Śródmieście. Za szczególne zasługi w zakresie działalności dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej zostałam uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej.


papiernik edwardJestem absolwentem Liceum Pedagogicznego w Nowej Soli i Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskałem tytuł magistra matematyki z przygotowaniem pedagogicznym. W nauczaniu matematyki uzyskałem II stopień specjalizacji. 

Uczyłem młodzież szkół podstawowych, gimnazjum, liceum oraz studium policealnych. Również studentów politechniki.

Mam za sobą kilkunastoletni staż doradztwa metodycznego nauczycieli matematyki we Wrocławiu. 
Przez cały okres pracy uczyłem i nadal uczę według dewizy: "Jeśli nie wierzysz, że matematyka jest prosta, to nie zdajesz sobie sprawy z tego jak trudne jest życie". Moi absolwenci ze szkół, w których uczyłem nie mieli trudności w dalszej edukacji oraz na studiach. W życiu świetnie sobie radzą osiągając sukcesy.

Wierzę w to mocno, że również moi uczniowie z OPTIMUM będą pewnie kroczyli przez dalsze życie, czego im serdecznie życzę!


krysciak ramzi grazynaJestem nauczycielką języka niemieckiego. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim - na Wydziale Filologii Germańskiej. 
W szkole OPTIMUM pracuję od 7 lat jako nauczycielka języka niemieckiego.

Jestem zwolenniczką aktywizowania uczniów w każdym działaniu, zarówno w pracy lekcyjnej, jak i poza nią. Często pracuję metodą projektów. Moi uczniowie to laureaci wielu ogólnopolskich konkursów języka niemieckiego. 
Praca z młodzieżą nałożyła na mnie obowiązek ciągłego doskonalenia się, dlatego ukończyłam wiele kursów oraz uczestniczę w różnorakich sympozjach dla nauczycieli.


dubas lucynaKiedy rozpoczynałam pracę jako nauczyciel, byłam osobą pełną entuzjazmu i poczucia misji, jaką mam do spełnienia. Od tamtej pory niewiele się zmieniłam.

Ukończywszy studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a także doskonaląc swoje umiejętności na różnorodnych kursach dokształcających, uzyskałam gruntowne przygotowanie zawodowe do nauczania biologii, chemii, przyrody oraz wychowania do życia w rodzinie. Tych przedmiotów nauczam w szkole OPTIMUM. Od 2003 roku posiadam status nauczyciela dyplomowanego. Jestem także instruktorem skutecznych metod uczenia się. Swoje twórcze pasje realizowałam prowadząc przez 16 lat dziecięcy zespół teatralny oraz koła przedmiotowe. Moi uczniowie wielokrotnie byli laureatami zarówno konkursów przedmiotowych jak i artystycznych.

W swojej dalszej pracy zawodowej pragnę nadal dzielić się z uczniami swoją wiedzą, rozwijać ich często ukryte talenty, pokazywać w ciekawy sposób świat, który ich otacza oraz udowodnić im, że szkoła może być bardzo ciekawym miejscem.


fela marzenaDzięki temu, że w 2000 roku ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, dziś jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem i mogę czuć się jak prawdziwy "belfer".

Dzięki temu, że uwielbiam górskie wędrówki, wiem, jak ważne jest przezwyciężanie siebie i dobrze rozumiem uczniów.

Dzięki temu, że teatr i kino są od zawsze moją pasją, wiem, jak trudne role gramy ja i moi uczniowie w codziennym życiu.

Dzięki temu, że przeczytałam kiedyś „Madame” A. Libery, wiem, że nauczyciela można kochać albo nienawidzić.

Dzięki temu, że jestem egzaminatorem maturalnym, wiem, że uczniów trzeba wyposażyć w dobre narzędzia językowe na przyszłość.

Dzięki temu, że jestem wychowawcą, każdego dnia mogę wiele nauczyć się od moich uczniów, którzy są po prostu ciekawymi ludźmi.


wieszczek malgorzata

Prezes Fundacji OPTIMUM

O tym, że chcę zostać prawnikiem wiedziałam już od najmłodszych lat. Swoją drogę w tym kierunku rozpoczęłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziele Prawa Kanonicznego. Kolejnym krokiem były studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa i Administracji - Prawo Karne. Poszerzając swoją wiedzę ukończyłam studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Zarządzania Projektami Unii Europejskiej.
Podjęcie decyzji o założeniu społecznej szkoły podstawowej pojawiło się z czasem i było połączone nierozerwalnie z moim synem Dominikiem, który był jednym z jej pierwszych uczniów. Powołując do życia Szkołę w 1992 roku żyłam przekonaniem, że bardzo dobra edukacja Naszych uczniów poprawi standard bycia Nas wszystkich. Dobrze wyedukowany, wychowany młody człowiek, znający zasady prawidłowego współżycia w społeczeństwie to wyjatkowo cenna istota każdych czasów. To właśnie takie osoby odpowiedzialne są za nieustanną ewolucję Naszego Świata.

Zaczynając od motta "Dawać dzieciom mądrze, a nam będzie dobrze" zawędrowaliśmy, aż do 2018 roku w którym z dumą mogę powiedzieć, że czas poświęcony rozwojowi Szkoły OPTIMUM był najlepiej spędzonym czasem mojego życia. Dzięki niezbędnej wiedzy oraz doświadczeniom zgromadzonym przez ostatnie 26 lat wiem jak kierować Naszą placówką w taki sposób, by uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli czerpać satysfakcję z dnia codziennego.
Dominik ukończył SSP OPTIMUM, liceum i wyższe studia magisterskie. Jestem z Niego bardzo dumna. Wiem z obserwacji, że dzięki solidnym podstawom jego droga w dorosłość była raczej lekką i przyjemną. Tym większą daje mi to satysfakcję i poczucie realizacji z pracy.
Patrząc na absolwentów Naszej szkoły wierzę, że każdego z uczniów stać na osiągnięcie sukcesu. Naszym Wspólnym zadaniem jest pomoc w odnalezieniu indywidualnej ścieżki każdego z Nich.

Półroczny staż i cykl szkoleń "Przemiany edukacyjne w państwach europejskich u progu nowego tysiąclecia - wyzwania edukacyjne", organizowany przez l’Ecole Centrale Paris, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Polski i Francji, pod patronatem Prezydenta Republiki Francuskiej,

    uczestnictwo w następujących konferencjach:
  • Międzynarodowa konferencja Państw Grupy Wyszechradzkiej:
  • "Osiągnięcia i Perspektywy Rozwoju Oświaty Niepublicznej w Polsce”
  • Międzynarodowa Konferencja "Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy”
  • Ogólnopolska konferencja "Efektywne Zarządzanie Oświatą"
  • Ogólnopolska konferencja "Szkoły niepubliczne inne niż wszystkie"
  • Dolnośląska konferencja "Miejsce edukacji regionalnej we współczesnym systemie oświaty”
  • Dolnośląska konferencja "Nowe wymiary edukacji kulturalnej"
  • Konferencja metodyczna "Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży"

pasternak annaJestem magistrem filologii angielskiej, nauczycielem dyplomowanym. 

W SSP OPTIMUM pracuję od 1 września 1994 roku. Poza nauczaniem języka angielskiego i pełnieniem funkcji wychowawcy klasowego koordynuję prace szkolnego Zespołu Samokształceniowego.

Jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz ekspertem komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Lubię dobre kino, muzykę oraz górskie wędrówki.


kol agnieszkaNauczyciel dyplomowany, magister nauczania początkowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Odpowiadam za kształcenie zintegrowane oraz prowadzę zajęcia teatralne w SSP OPTIMUM we Wrocławiu. 

Jestem autorką prac teoretycznych dla nauczycieli nt. "Wychowanie dziecka w wieku wczesnoszkolnym wspomagane metodą teatralną" oraz "Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, czyli dysleksja rozwojowa" (dostępne w Szkole oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, Filia nr 19).

Ukończyłam także dwuletnie studia podyplomowe z zakresu "Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży" w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Wiadomości i doświadczenia tam zdobyte twórczo wykorzystuję w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z moimi uczniami.


krynicka irenaJestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Przyrodniczych, Podyplomowego Studium Pedagogiczno - Psychologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych „Sztuka Zintegrowana” Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

W szkole OPTIMUM pracuję jako nauczyciel plastyki i opiekun zajęć pozalekcyjnych. Sztuki plastyczne są moją fascynacją, a możliwość dzielenia się nią z dziećmi - przyjemnością. Punktem wyjścia do zajęć lekcyjnych jest dla mnie integracja twórczej działalności uczniów z przyswajaniem wiadomości z zakresu historii sztuki. Pragnę, aby uczniowie poznali różne techniki i tworzywa plastyczne, nabyli elastyczności posługiwania się nimi oraz poczuli radość tworzenia.

Świetlica szkolna jest miejscem odpoczynku dzieci po zajęciach lekcyjnych. To dobry czas na wdrażanie do indywidualnej prezentacji siebie samego, nawiązywanie przyjaznych kontaktów rówieśniczych, poznawanie zasad dobrego wychowania oraz wejście w świat swobodnej twórczości plastycznej. Do sukcesu w realizacji tego założenia potrzebna jest rzetelna prezentacja otaczającego świata natury oraz świata wytworów ludzkiego umysłu i rąk, co też z radością czynię.


Kalendarz OPTIMUM

Sierpień 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
© 2020 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley