Małgorzata RADZISZEWSKA

radziszewska malgorzata" Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci- stara się zobaczyć ich dusze"
Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Łatwo nawiązuję kontakty z innymi i lubię pracę z dziećmi.
Ustawicznie poszukuję nowych rozwiązań przekładających się na sukcesy uczniów. Podczas swoich doświadczeń zawodowych nauczyłam się odpowiedzialności, rzetelności ,a także cierpliwości.

Ukończyłam Studium Wychowania Przedszkolnego we Wrocławiu, studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu-Pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Placówką Oświatową. Należałam przez wiele lat do Klubu Nowatora przy Dzielnicowej Radzie Postępu Pedagogicznego Wrocław-Śródmieście. Za szczególne zasługi w zakresie działalności dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej zostałam uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej.


© 2023 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley