Wizyta w Explorapark

Czy ucząc się, można też dobrze się bawić?

Sprawdzili to uczniowie klas 4–8 podczas wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Wałbrzycha. W Teatrze Lalki i Aktora poznali podstawy dobrej recytacji, od interpretacji tekstu po zachowanie się na scenie podczas recytowania. Dużo czasu spędzili w ExploraPark – Parku Nauki i Techniki, gdzie rozwiązywali problemy logiczno-konstrukcyjne. Zgłębiali  pojęcie fraktala jako geometrycznej figury samopodobnej oraz algorytmu powtarzających się czynności. Sprawdzili, jak drobne modyfikacje w algorytmie tworzenia fraktala wpływają na zmianę jego kształtu. Z żalem opuszczali miejsce, gdzie podczas zabawy można również zgłębiać tajniki nauki.

 © 2022 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley