Spotkanie na temat prawa wobec nieletnich

Ostatnio spotkaliśmy się w szkole z panią sędzią pracującą w rejonowym sądzie rodzinnym. Dowiedzieliśmy się wielu pożytecznych wiadomości, jak na przykład, jaka jest różnica między więzieniem a ośrodkiem poprawczym czy różnymi formami kar i w jakim przypadku przydziela się sądowego kuratora. Nie wiedziałem, że kary ponosi się w odniesieniu do czasu popełnienia przestępstwa, a nie do obecnego, co powoduje, że 80-latek może być sądzony w sądzie dla nieletnich za czyn z młodości. Uważam, że cały wykład był ciekawy i mam nadzieję na więcej równie interesujących spotkań.
Bartek

We wtorek odbyło się w naszej szkole spotkanie z paniami sędziami. Goście pokazali, jak wygląda codzienność ich pracy w sądzie rodzinnym oraz opowiedzieli o odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży. Przedstawili problemy i wyzwania, z którymi muszą zmierzać się sędziowie, uświadomili uczniów, jakie środki wychowawcze mogą zostać podjęte wobec nieletnich oraz z czym wiąże się praca związana z prawem. Młodsi uczniowie mieli również możliwość zobaczenia togi i łańcucha sędziowskiego. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w dyskusji prowadzonej przez gości.
Mateusz

Panie opowiadały o swojej pracy oraz o odpowiedzialności karnej nieletnich. Można było wiele się od nich dowiedzieć, a również dostać odpowiedzi na nawet najbardziej abstrakcyjne pytania dotyczące prawa. Pomimo że zajęcia dla starszych uczniów przebiegały w spokojniejszej atmosferze niż te dla młodszych, panie również były zasypane przeróżnymi pytaniami. Jesteśmy pewni, że dla wszystkich te zajęcia były niezwykle ciekawe i zdecydowanie za krótkie.
Piotr

Podczas zajęć poznaliśmy różne warianty stosowania środków poprawczych i wychowawczych wobec nieletnich. Dowiedzieliśmy się między innymi, od ilu lat można trafić do zakładu poprawczego i za co można pójść do więzienia przed ukończeniem 18. roku życia.
Kuba

 © 2022 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley