Warsztaty "Mikstury i eliksiry"

Uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w warsztatach biologiczno-chemicznych z cyklu „Mikstury i eliksiry". Rośliną poddaną dokładnej analizie był dąb. Uczniowie poznali najstarsze dęby w Polsce i na świecie, nauczyli się rozróżniać ich podstawowe gatunki. Zaznajomili się też z zasadami otrzymywania mąki i kawy żołędziowej oraz sporządzali odwary, ekstrakty i nalewki z kory dębowej.

 © 2020 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley