Świętujemy niepodległość

8 listopada w SSP Optimum odbyły się uroczyste warsztaty z okazji Święta Niepodległości. Na spotkaniu młodzież utworzyła żywą oś czasu, na której zaznaczono najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania niepodległości Polski. Oprócz tego odśpiewaliśmy pieśni legionowe: „Marsz Pierwszej Brygady” oraz „Piechotę”. Jednak najbardziej podniosłym momentem całej uroczystości było wspólne wykonanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Śpiewanie hymnu państwowego miało miejsce o symbolicznej godzinie 11:11, tym samym uczniowie SSP Optimum wpisali się w ogólnopolską akcję "Szkoła do hymnu”.

 © 2022 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley