Szkolne zaduszki poświęcone K.K. Baczyńskiemu

W ostatni dzień października uczniowie klas 7 i 8 mieli okazję uczestniczyć w szkolnych Zaduszkach, aby wspominać, a przede wszystkim poznać biografię i twórczość K.K. Baczyńskiego. Przy dżwiękach muzyki stworzonej do jego wojennych wierszy, słuchając niełatwej poezji zdolnego przedstawiciela pokolenia Kolumbów, uczniowie w ciszy i skupieniu oddawali się atmosferze nostalgii towarzyszącej temu szczególnemu czasowi.

 © 2022 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley