Jasełka w szkole

W czas świątecznej zadumy i refleksji wprowadzają całą społecznośc szkolną najmłodsi uczniowie, którzy w ostatni dzień przed przerwą świąteczną zapraszają na jasełka. Tak samo było i w tym roku. Następnie życzenia złożyła Pani Prezes, Pani Dyrektor, a kolejnymi dobrymi słowami mogliśmy dzielić się w klasowych gronach z wychowawcami i kolegami z klasy.

 © 2020 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley