Projekt "Kierunek wolontariat" w klasach 5 i 6

13 grudnia 2019 klasy 5a, 5b i 6 wzięły udział w spotkaniu z wolontariuszką hospicjum dla dzieci, która opowiadała o swojej pracy. Uczniowie poznali bliżej nie tylko pracę wolontariusza, ale również różne rodzaje wolontariatu, w które można się zaangażować, np. wolontariat rodzinny czy pracowniczy. Okazało się, że wielu naszych uczniów jest wolontariuszami w akcjach pozaszkolnych i mogli podzielić się swoimi doświadczeniami.

 © 2020 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley