Klasa 6 w bibliotece

Uczniowie klasy 6 uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Zajęcia poświęcone były różnym źródłom informacji, z których korzystamy na co dzień.
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jak należy selekcjonować informacje oraz jak ważną funkcję poznawczą pełnią nasze zmysły.
Szóstoklasiści poznali również pojęcie smogu informacyjnego, czyli zalewu i nadmiaru nie zawsze prawdziwych wiadomości. Mottem zajęć była myśl przewodnia prof. Ryszarda Tadeusiewicza „Potrzebujemy przekształceń nie w Internecie, tylko w świadomości jego użytkownika. Filtry selekcyjne muszą być budowane w umysłach".

 © 2020 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley